اقتصادی

تاثیر تصمیمات فدرال رزرو بر آینده دلار

نشست کمیته بازار آمریکا در هفته گذشته سه رویکرد پراهمیت داشت. اولین سیگنالی که بازارها به ویژه بازار دلار، نمود مثبت آن را بازتاب دادند، تاکید بر برنامه رشد نرخ بهره از سوی این کمیته بود. با این که...

ادامه مطلب
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
۰۹ اسفند ۱۳۹۶

نقدی بر بسته های پیشنهادی بانک مرکزی

بانک مرکزی پس از هفته ها التهاب بازار ارز و وعده هایی که از سوی این بانک و دیگر مسئولین اقتصادی برای کنترل بازار ارز و موقتی بودن این شرایط داده شد سرانجام اقدام به عرضه بسته با سه محصول را نمود. تا...

ادامه مطلب
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

بررسی سه بسته بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی

پس از طغیان چند روزه، متغیرهای ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته در سراشیبی نزول قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷۰ ریال از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنجشنبه نیز ۷۸۰ ریال افت را تجربه کرد و...

ادامه مطلب
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بررسی سه بسته بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی

پس از طغیان چند روزه، متغیرهای ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته در سراشیبی نزول قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷۰ ریال از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنجشنبه نیز ۷۸۰ ریال افت را تجربه کرد و...

ادامه مطلب
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بررسی سه بسته بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی

پس از طغیان چند روزه، متغیرهای ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته در سراشیبی نزول قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷۰ ریال از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنجشنبه نیز ۷۸۰ ریال افت را تجربه کرد و...

ادامه مطلب
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بررسی سه بسته بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی

پس از طغیان چند روزه، متغیرهای ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته در سراشیبی نزول قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷۰ ریال از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنجشنبه نیز ۷۸۰ ریال افت را تجربه کرد و...

ادامه مطلب
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بررسی سه بسته بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی

پس از طغیان چند روزه، متغیرهای ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته در سراشیبی نزول قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷۰ ریال از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنجشنبه نیز ۷۸۰ ریال افت را تجربه کرد و...

ادامه مطلب
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بررسی سه بسته بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی

پس از طغیان چند روزه، متغیرهای ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته در سراشیبی نزول قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷۰ ریال از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنجشنبه نیز ۷۸۰ ریال افت را تجربه کرد و...

ادامه مطلب
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بررسی سه بسته بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی

پس از طغیان چند روزه، متغیرهای ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته در سراشیبی نزول قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷۰ ریال از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنجشنبه نیز ۷۸۰ ریال افت را تجربه کرد و...

ادامه مطلب
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بررسی سه بسته بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی

پس از طغیان چند روزه، متغیرهای ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته در سراشیبی نزول قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷۰ ریال از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنجشنبه نیز ۷۸۰ ریال افت را تجربه کرد و...

ادامه مطلب
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

صفحه‌ها


شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶


 
 

خط ویژه: ۷۴۳۳۵

 

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )

 

پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com

عضویت در کانال تلگرام با کد QR