جراید

۰۵ مهر ۱۳۹۶

۰۴ مهر ۱۳۹۶

۰۳ مهر ۱۳۹۶

۰۲ مهر ۱۳۹۶

۰۱ مهر ۱۳۹۶

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

۲۹ شهریور ۱۳۹۶

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

۲۷ شهریور ۱۳۹۶

۲۶ شهریور ۱۳۹۶

صفحه‌ها


شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶


 
 

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )

 

پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com

عضویت در کانال تلگرام با کد QR