جراید

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

۲۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۹ فروردین ۱۳۹۶

۱۷ فروردین ۱۳۹۶

۱۶ فروردین ۱۳۹۶

۱۵ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۲۸ اسفند ۱۳۹۵

۲۶ اسفند ۱۳۹۵

صفحه‌ها


شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶


 
 

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )

 

پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com

عضویت در کانال تلگرام با کد QR