جراید

۱۶ فروردین ۱۳۹۷

۱۵ فروردین ۱۳۹۷

۲۸ اسفند ۱۳۹۶

۲۷ اسفند ۱۳۹۶

۲۶ اسفند ۱۳۹۶

۲۴ اسفند ۱۳۹۶

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۲۰ اسفند ۱۳۹۶

۱۹ اسفند ۱۳۹۶

صفحه‌ها


شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶


 
 

خط ویژه: ۷۴۳۳۵

 

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )

 

پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com

عضویت در کانال تلگرام با کد QR