جراید

۰۹ آبان ۱۳۹۵

۰۶ آبان ۱۳۹۵

۰۵ آبان ۱۳۹۵

۰۴ آبان ۱۳۹۵

۰۳ آبان ۱۳۹۵

۰۲ آبان ۱۳۹۵

۰۱ آبان ۱۳۹۵

۲۷ مهر ۱۳۹۵

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۲۵ مهر ۱۳۹۵

صفحه‌ها


شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶


 
 

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )

 

پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com

عضویت در کانال تلگرام با کد QR