جراید

۰۱ دی ۱۳۹۷

۲۸ آذر ۱۳۹۷

۲۷ آذر ۱۳۹۷

۲۶ آذر ۱۳۹۷

۲۵ آذر ۱۳۹۷

۲۴ آذر ۱۳۹۷

۲۲ آذر ۱۳۹۷

۲۱ آذر ۱۳۹۷

۲۰ آذر ۱۳۹۷

۱۹ آذر ۱۳۹۷

صفحه‌ها


شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶


 
 

خط ویژه: ۷۴۳۳۵

 

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )

 

پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com

عضویت در کانال تلگرام با کد QR