تغییر رفتار نوسان گیران بازار ارز

نوسان گیران ارزی با تکیه بر سه سیگنال تسویه شرکت های تجاری، سفرهای آخر سال میلادی و خروج دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه های خارج از کشور جو بازار ارز را نوسانی کردند و سعی نمودند قیمت دلار را به کانال ۱۱۰.۰۰۰ ریالی برسانند. ولی بازار ساز با نگه داشتن عرضه ارز در سطح نسبتا مطلوب مانع از مرز شکنی این ارز شد. با این وجود تقاضا در بازار به قدری بود که موجب رشد ۲.۵۰۰ ریالی دلار و رسیدن به نقطه ۱۰۸.۰۰۰ ریالی شد. بنابر آنچه گفته شد از آغاز فصل زمستان نوسان گیران تحرکات خود را افزایش داده تا بتوانند تقاضای احتیاطی را وارد بازار کنند تا سمت تقاضا را به نسبت ماه های پیش سنگین تر نمایند.

این در حالی بود که در ماه های قبل نوسان گیران حرکات خود را با رفتار بازارساز یکسان نموده و بیشتر با این سیاست گذار ارزی همراهی می کردند. زیرا در این مدت به شکل کاملا محسوسی بازار در کنترل بازارساز بود و نوسان گیران به اجبار واکنش خود را با او تنظیم می کردند. اما با آغاز دی ماه و بر اساس سه سیگنال یاد شده اوضاع کمی تغییر یافت و بعضا شاهد آن هستیم که در مقابل روند کاهشی بازارساز مقاومت می نمایند و در مواقعی حتی موفق شده اند قیمت را در جهتی حرکت دهند که خواهان آن بودند. به طوری که یکی از روزهایی که نوسان گیران حداقل برای یکساعت کنترل بازار را به دست گرفتند، منجر به ورود دلار به کانال ۱۲۰.۰۰۰ ریالی شد.

حال باید دید در فصل زمستان چرا رفتار نوسان گیران تغییر کرده است و از سوی دیگر باید دید در نهایت این تقابل بین بازارساز و نوسان گیران به برتری کدام گروه خواهد انجامید. همانطور که گفته شد نوسان گیران علاوه بر سیگنال های عنوان شده بر کاهش فروش نفت ایران به خاطر تحریم ها که نتیجه آن کاهش درآمد ارزی خواهد بود اشاره دارند. مجموع این عوامل به اعتقاد آنها منجر به افزایش قیمت دلار در آینده خواهد شد. زیرا که قدرت بازارساز ضعیف خواهد شد و در نهایت سمت عرضه را دچار ضعف خواهد کرد. نوسان گیران همچنین معتقدند در سمت انتظارات اتفاق جدیدی رخ نداده است که منجر به تغییرات بنیادی در وضعیت عرضه و تقاضای بازار شود.

در حال حاضر دلالان در حال خرید دلار در کف کانال ۱۰۰.۰۰۰ ریالی هستند. این تغییر رفتار نوسان گیران به اعتقاد تحلیل گران موجب افزایش قیمت دلار خواهد شد. در مقابل کاهشی های بازار معتقدند تکنیک های جدید بازارساز قیمت دلار را کنترل خواهد کرد همچنان که قیمت دلار را از کانال ۱۷۰.۰۰۰ ریالی به عقب نشاند و حتی تا کانال یکصد هزار ریالی هم هدایت نمود. در نتیجه بازارسازی که چنین کاهشی را طی ۳ ماه رقم زد، توانایی مدیریت قیمتی را در سطوح جدید خواهد داشت.

دسته بندی: 
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
تصویر خبر: 
نمایش در صفحه اصلی: 
نمایش در صفحه اصلی


شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶


 
 

خط ویژه: ۷۴۳۳۵

 

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )

 

پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com

عضویت در کانال تلگرام با کد QR