جراید

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

۳۱ فروردین ۱۳۹۵

۳۰ فروردین ۱۳۹۵

۲۹ فروردین ۱۳۹۵

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

۲۶ فروردین ۱۳۹۵

۲۵ فروردین ۱۳۹۵

صفحه‌ها


شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶


 
 

خط ویژه: ۷۴۳۳۵

 

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )

 

پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com

عضویت در کانال تلگرام با کد QR