برخورد دو دیدگاه متناقض در بازار ارز

تناقض رفتاری در بین معامله گران ارزی سبب شد تا قیمت دلار حالت رفت و برگشتی به خود گیرد. دلار در ابتدای معاملات با سرعت زیادی در مسیر کاهشی قرار گرفت که نتیجه آن نزول این ارز به زیر کانال ۱۷۰.۰۰۰ ریالی بود. بعد از ثبت این قیمت، مقاومت معامله گران آغاز شد و خریدها اوج گرفت و پیامد آن رشد بهای دلار بود. ماحصل این مقاومت، بازگشت دلار به کانال ۱۷۰.۰۰۰ ریالی و رسیدن به سقف ۱۷۸.۰۰۰ ریال بود.

تناقض رفتاری بوجود آمده حاصل برخورد دو دسته از عوامل تاثیرگذار حاضر در بازار بود. دسته اول معامله گران بزرگ بودند که در ابتدای صبح با تکیه بر اخباری همچون احتمال تصویب FATF، طرح های جدید دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و امکان کمک اتحادیه اروپا به ایران جهت دور زدن تحریم ها از جمله عواملی بودند که این گروه را در زمره فروشندگان قرار داد. به عبارتی بهتر در موقعیت فروش قرار گرفتند. به اعتقاد فعالان بازار ارز دلیل دیگری عامل فروش معامله گران بزرگ بود و آن خریدهای سنگینی بود که در هفته های قبل انجام داده بودند.

به عبارتی بهتر استراتژی آنها فروش در قیمت های بالا و خرید در نرخ های پایین تر که این عمل تنها بهانه ی به جهت نوسان گیری بود. یک تفکر دیگر در بازار بود که اشاره به خبرهای یاد شده داشت که حجم این خبرها این قدر زیاد و موثق بود که توان افت بهای دلار را بیش از این را هم دارد. ولی آنچه در اواسط روز منجر به توقف فروش بزرگان بازار شد تقاضای افراد عادی بود.

اینها همچنان معتقد به افزایش بهای دلار هستند و بدین جهت خریدهای خود را افزایش دادند. اما بعد از رسیدن خبر سیاست های جدید بانک مرکزی و دولت به جهت کنترل بازار ارز مجددا فروش ها بر تقاضاها غلبه کرد. وجود چنین افت و خیزهای در بازار به اعتقاد کارشناسان به خاطر عمق کم بازار است که هر خبر و اتفاقی می تواند موجب جابجایی شدید قیمت ها شود.

دسته بندی: 
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
تصویر خبر: 
نمایش در صفحه اصلی: 
نمایش در صفحه اصلی


شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶


 
 

خط ویژه: ۷۴۳۳۵

 

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )

 

پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com

عضویت در کانال تلگرام با کد QR